AANSPRAKELIJKHEID AVB / BAV

ONE Expertise BV heeft een ruime ervaring in de behandeling van aansprakelijkheids- en beroepsaansprakelijkheidsclaims. Op basis van onze technische en juridische kennis verrichten wij gedegen onderzoek en kunnen u, mede op basis van de jurisprudentie, adequaat adviseren.

Wij beschikken over ruime kennis van het Bouwbesluit, de diverse normen en binnen de bouwwereld gehanteerde voorwaarden. Met zowel deze als onze technische kennis kunnen wij elk bouwkundig en civiel-technisch aansprakelijkheidsvraagstuk helder in kaart brengen.

CONTACT INFORMATIE
Algemeen
E: info@one-expertise.nl
I: www.one-expertise.nl
M: 06-52714900
Kantoor Tiel
A: Reine Claude 15
P: 4007 ZK TIEL
T: 0344-764567
Kantoor Amsterdam
T: 020-2602299

© 2012-2016 One Expertise BV